Podbitka 20mmx113mm

Deska elewacyjna Sosnowa

Opis

– pióro – wpust,
– strugana z czterech stron,
– prawa i lewa strona gładka,
– sosna,
– wilgotność do 16%,
– profil faza,
– liczymy tylko szerokość krycia,